Giảm đau

  • Medical Grade Material 100ml 150ml 200ml Pca And CBI Disposable Infusion Pump

    Vật liệu cấp y tế 100ml 150ml 200ml Pca và CBI Bơm truyền dùng một lần

    bơm truyền dùng một lần khai thác cùng một nguyên tắc vật lý: hạn chế cơ học trong đường dẫn dòng sẽ xác định tốc độ của chất lỏng có áp suất. Bơm truyền dùng một lần có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chăm sóc tại nhà, PCA, giảm đau ngoài màng cứng do bệnh nhân kiểm soát, giảm đau ngoại vi liên tục, giảm đau ngoài màng cứng liên tục, giảm đau IV liên tục và các ứng dụng nhi khoa. Ưu điểm của máy bơm truyền dùng một lần bao gồm trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ, sử dụng đơn giản, không phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài, loại bỏ lỗi lập trình và khả năng sử dụng một lần.