Bộ lọc hệ thống thở

  • Bán nóng Hệ thống gây mê và thở bộ lọc Hme

    Bán nóng Hệ thống gây mê và thở bộ lọc Hme

    Bộ lọc trao đổi nhiệt và ẩm nhằm thay thế các chức năng làm ấm, tạo ẩm và lọc bình thường của đường hô hấp trên khi các cấu trúc này bị bỏ qua trong quá trình gây mê và chăm sóc đặc biệt.

  • Bộ lọc vi khuẩn chất lượng tốt nhất Bộ lọc BV

    Bộ lọc vi khuẩn chất lượng tốt nhất Bộ lọc BV

    Bộ lọc y tế được sử dụng trong các thiết bị hỗ trợ hô hấp như máy hỗ trợ sự sống và máy thông khí cho người, được lắp vào đường thở giữa thiết bị và bệnh nhân.Việc loại bỏ vi khuẩn khỏi không khí hít thở trong môi trường bệnh viện là rất quan trọng trong việc bảo vệ bệnh nhân, các nhân viên bệnh viện khác và các kỹ thuật viên đường dây sống của thiết bị hỗ trợ thở.