Bộ ống thông tĩnh mạch trung tâm dùng một lần

  • Bộ ống thông tĩnh mạch trung tâm dùng một lần (khay mini)

    Bộ ống thông tĩnh mạch trung tâm dùng một lần (khay mini)

    Nếu bạn cần chăm sóc trong thời gian dài, bạn có thể nhận được cái gọi là ống thông tĩnh mạch trung tâm.Nó còn được gọi là đường trung tâm.Dòng CVC cũng là một ống mỏng, nhưng nó dài hơn nhiều so với IV thông thường.Nó thường đi vào một tĩnh mạch lớn ở cánh tay hoặc ngực của bạn. Bộ ống thông tĩnh mạch trung tâm bao gồm ống thông tĩnh mạch trung tâm và các bộ phận khác để sử dụng một lần trong lâm sàng.