Soi thanh quản

  • Ống soi thanh quản video dùng một lần để đặt nội khí quản

    Ống soi thanh quản video dùng một lần để đặt nội khí quản

    Nội soi thanh quản Vdeo là một hình thức nội soi thanh quản gián tiếp, trong đó bác sĩ không trực tiếp kiểm tra thanh quản.Thay vào đó, thanh quản được hình dung bằng ống soi thanh quản dạng sợi hoặc kỹ thuật số (máy ảnh có nguồn sáng) được đưa qua mũi (qua mũi) hoặc qua miệng (qua miệng).

  • Ống soi thanh quản dùng một lần

    Ống soi thanh quản dùng một lần

    Được giới thiệu lần đầu tiên bởi Ngài Robert Macintosh và Ngài Ivan Magill vào đầu những năm 1940, Kính thanh quản đã phát triển kể từ khi nó ra đời.Tiếp theo là sự ra đời của ống Nội khí quản, Ống soi thanh quản cho phép tiếp cận để đẩy lưỡi ra sau và cung cấp ánh sáng cho phép hình dung các hợp âm để định vị chính xác đường thở.